Víkendová chata „Sabu V2“Cenová nabídka – rekreační chata Sabu 56 - V2

Jedná se o kalkulaci stavby dřevostavby chaty Sabu 56 verze 2, která je se spací galerií o tloušťce nosné stěny 56 mm.

A) Chata bez zateplení obvodových stěn:

V ceně jsou zahrnuty tyto položky:

1. Základový rám: dodávka základového rámu pod stěny dřevostavby, profil 80x140 pod obvodové stěny a profil 80x80 pod vnitřní stěny. Základový rám je vyroben z KVH hranolu, vysušeného na 15% vlhkost.

2. Nosné stěny stavby: tvořené tzv. srubovinou - profilovaný dřevěný KVH hranol tlloušťky 56 mm a výšky 140 mm s perem a drážkou pro vertikální skladbu stěny, v rozích skloubený pomocí výfrezů. Vertikálně jsou profily kotveny kolíky v předvrtaných děrách a T – profily v drážkách otvorů dveří a oken.

3. Stropnice - konstrukce stropu: stropnice z KVH hranolů 80x140, vysušených na 15% vlhkost. Stropnice jsou uloženy ve stěnách stavby.

4. Záklop stropu: pohledová hoblovaná smrková palubka 19x137 mm, spojovaná na pero a drážku, vysušená na 15%. Podhled stropu bude v celé ploše pohledový.

5. Krokve - konstrukce střechy: pohledové krokve z KVH hranolů 80x160 čtyřstranně hoblovaných, vysušených na 15% vlhkost. Krokve jsou uloženy podélně s hřebenem střechy tzv. „po vlašsku“. V rohu střechy je umístěna kostrukce podpory krokví sloupy 120x120 mm a kleštiny 40x120 z KVH hranolů.
6. Záklop střechy: podledová hoblovaná smrková palubka 19x137 mm, spojovaná na pero a drážku, vysušená na 15%. Podhled střechy bude v celé ploše pohledový.

7. Střecha: skladba z interiéru ven: pohledový záklop střechy, parozábrana (reflexní fólie), 2 x rošt 50x80 umístěný křížem s rozestupy 600 mm a s vloženou izolací z minerální vlny Isover 2 x tl. 80 mm – celková tloušťka 160 mm. Difuzní fólie sloužící jako pojistná hydroizolace (např. Jutadach). Kontralatě 40x50 a záklop nepohledovým řezivem tl. 24 k umístění krytiny střechy – asfaltový šindel. Součástí položky je i nezbytné lištování střechy po okrajích a klempířské prvky - oplechování krajů střechy.

8. Výplně otvorů: jedná se o okna, vstupní dveře a vnitřní dveře. Okna jsou provedena z třívrstvých lepených smrkových hranolů s celoobvodovým kováním umožňujícím otevírání křídla či vyklápění, zasklené izolačním dvojsklem 4 –16 – 4, U = 1,1 W/m2K. Povrchová úprava – dvojnásobný nástřik silnovrstvou syntetickou lazurovací barvou Primalex zvoleného odstínu. K výplním otvorů jsou dodány potřebné obložky a zesílení oken pro umístění ve stěně. Vstupní dveře budou vyrobené ze smrkových palubek na rámové konstrukci, vyplněné polystyrenem tl. 4 cm, kování rustikal, zámek Fab. Vnitřní dveře jsou obložkové z dřevěného masivu s kazetovými výplněmi ve zvolené povrchové úpravě, kování rustikal, zámek dózický.

Soupis oken a dveří

dveře:

vstupní:

800x1970  - 1 ks

vnitřní:

700x1900  - 2 ks

Okna:

600x600    - 3 ks

790x880    - 1 ks

1200x880  - 3 ks

9. Podlahy: povrchová úprava podlah je navržena jako dřevěná podlaha. Dřevěné podlaha 1.NP bude umístěna na rošt 50x60 mm s rozestupy 0,6 m, mezi něž bude umístěn polystyren a dále křížem další rošt 50x60 mm s rozestupy 0,6 m, mezi něž bude umístěn minerální vlna tl. 60 mm a na něm podlahové palubky  24x137 mm. Podlaha je ošetřena zvoleným nátěrem např. parketářský lak apod. V koupelně WC, chodbě a kuchyni je jako povrch podlahy předpokládána keramická dlažba, ta bude umístěna na připravené vrstvě dvou cetris desek tl. 12 mm, které jsou uloženy na roštu výše uvedené skladby.

10. Montáž: položka obsahuje všechny náklady spojené s montáží konstrukce (výše uvedené body) a to včetně nákladů na ubytování pracovníků a náklady na spojovací materál apod. Náklady na dovoz nejsou započítány, protože není známo místo stavby.

11. Studie stavby a výrobní výkresy: studie stavby v programu ArchiCAD v rozsahu půdorys, řez, pohledy, perspektivní pohledy a vizualizace (viz obrazová příloha). Po dohodě možné úpravy zde prezentovaného projektu. Následně jsou zpracovány výrobní výkresy, jež podrobně definují všechny prvky stavby.

CENA hrubé stavby dle specifikace:      442.500,- Kč bez DPH

B) Zateplení stavby a vnitřní obklady:

1. Zateplení obvodových stěn a obklad: jedná se o zateplení obvodových stěn minerální vlnou Isover tl. 100 mm, umístění dřevěných roštů 50x100 mm pro upevnění vnitřního obkladu např. z vodovzdorného sádrokartonu pro keramické obklady koupelny a kuchyní nebo vnitřního hoblovaného dřevěného obkladu 19x137 mm. Na neobvodové stěny WC a koupelny bude umístěn rošt 40x50 mm a na něj vodovzdorný sádrokarton na nějž bude možno umístit keramický obklad vybraný zákazníkem.

2. Komín: je instalován vybraný komínový systém, např. Schiedel.

3. Montáž: Položka obsahuje všechny náklady spojené s montáží při dokončení stavby (výše uvedené body) a to včetně nákladů na ubytování pracovníků a náklady na spojovací materál apod. Náklady na dovoz nejsou započítány, protože není známo místo stavby.

CENA dokončení stavby dle specifikace:        130.000,- Kč bez DPH

Předpokládaná doba kompletní dodávky stavby v této specifikaci jsou 3 měsíce od podepsání smlouvy se zákazníkem.

Platební podmínky: 50% z celkové ceny záloha po podpisu smlouvy, 30% po dopravení vyfrézované sady stavby na místo stavby a zbytek 20% po předání stavby v této specifikaci.

 

Cenová nabídka – rekreační chata Sabu 76 - V2

Jedná se o kalkulaci stavby dřevostavby chaty Sabu 76 verze 2, která je se spací galerií o tloušťce nosné stěny 76 mm.

A) Chata bez zateplení obvodových stěn:

V ceně jsou zahrnuty tyto položky:

1. Základový rám: dodávka základového rámu pod stěny dřevostavby, profil 80x140 pod obvodové stěny a profil 80x80 pod vnitřní stěny. Základový rám je vyroben z KVH hranolu, vysušeného na 15% vlhkost.

2. Nosné stěny stavby: tvořené tzv. srubovinou - profilovaný dřevěný KVH hranol tlloušťky 76 mm a výšky 160 mm s perem a drážkou pro vertikální skladbu stěny, v rozích skloubený pomocí výfrezů. Vertikálně jsou profily kotveny kolíky v předvrtaných děrách a T – profily v drážkách otvorů dveří a oken.

3. Stropnice - konstrukce stropu: stropnice z KVH hranolů 80x140, vysušených na 15% vlhkost. Stropnice jsou uloženy ve stěnách stavby.

4. Záklop stropu: pohledová hoblovaná smrková palubka 19x137 mm, spojovaná na pero a drážku, vysušená na 15%. Podhled stropu bude v celé ploše pohledový.

5. Krokve - konstrukce střechy: pohledové krokve z KVH hranolů 80x160 čtyřstranně hoblovaných, vysušených na 15% vlhkost. Krokve jsou uloženy podélně s hřebenem střechy tzv. „po vlašsku“. V rohu střechy je umístěna kostrukce podpory krokví sloupy 120x120 mm a kleštiny 40x120 z KVH hranolů.
6. Záklop střechy: podledová hoblovaná smrková palubka 19x137 mm, spojovaná na pero a drážku, vysušená na 15%. Podhled střechy bude v celé ploše pohledový.

7. Střecha: skladba z interiéru ven: pohledový záklop střechy, parozábrana (reflexní fólie), 2 x rošt 50x80 umístěný křížem s rozestupy 600 mm a s vloženou izolací z minerální vlny Isover 2 x tl. 80 mm – celková tloušťka 160 mm. Difuzní fólie sloužící jako pojistná hydroizolace (např. Jutadach). Kontralatě 40x50 a záklop nepohledovým řezivem tl. 24 k umístění krytiny střechy – asfaltový šindel. Součástí položky je i nezbytné lištování střechy po okrajích a klempířské prvky - oplechování krajů střechy.

8. Výplně otvorů: jedná se o okna, vstupní dveře a vnitřní dveře. Okna jsou provedena z třívrstvých lepených smrkových hranolů s celoobvodovým kováním umožňujícím otevírání křídla či vyklápění, zasklené izolačním dvojsklem 4 –16 – 4, U = 1,1 W/m2K. Povrchová úprava – dvojnásobný nástřik silnovrstvou syntetickou lazurovací barvou Primalex zvoleného odstínu. K výplním otvorů jsou dodány potřebné obložky a zesílení oken pro umístění ve stěně. Vstupní dveře budou vyrobené ze smrkových palubek na rámové konstrukci, vyplněné polystyrenem tl. 4 cm, kování rustikal, zámek Fab. Vnitřní dveře jsou obložkové z dřevěného masivu s kazetovými výplněmi ve zvolené povrchové úpravě, kování rustikal, zámek dózický.

Soupis oken a dveří

dveře:

vstupní:

800x1970  - 1 ks

vnitřní:

700x1900  - 2 ks

Okna:

600x600    - 3 ks

790x880    - 1 ks

1200x880  - 3 ks

9. Podlahy: povrchová úprava podlah je navržena jako dřevěná podlaha. Dřevěné podlaha 1.NP bude umístěna na rošt 50x60 mm s rozestupy 0,6 m, mezi něž bude umístěn polystyren a dále křížem další rošt 50x60 mm s rozestupy 0,6 m, mezi něž bude umístěn minerální vlna tl. 60 mm a na něm podlahové palubky  24x137 mm. Podlaha je ošetřena zvoleným nátěrem např. parketářský lak apod. V koupelně WC, chodbě a kuchyni je jako povrch podlahy předpokládána keramická dlažba, ta bude umístěna na připravené vrstvě dvou cetris desek tl. 12 mm, které jsou uloženy na roštu výše uvedené skladby.

10. Montáž: položka obsahuje všechny náklady spojené s montáží konstrukce (výše uvedené body) a to včetně nákladů na ubytování pracovníků a náklady na spojovací materál apod. Náklady na dovoz nejsou započítány, protože není známo místo stavby.

11. Studie stavby a výrobní výkresy: studie stavby v programu ArchiCAD v rozsahu půdorys, řez, pohledy, perspektivní pohledy a vizualizace (viz obrazová příloha). Po dohodě možné úpravy zde prezentovaného projektu. Následně jsou zpracovány výrobní výkresy, jež podrobně definují všechny prvky stavby.

CENA hrubé stavby dle specifikace:      481.000,- Kč bez DPH

B) Zateplení stavby a vnitřní obklady:

1. Zateplení obvodových stěn a obklad: jedná se o zateplení obvodových stěn minerální vlnou Isover tl. 100 mm, umístění dřevěných roštů 50x100 mm pro upevnění vnitřního obkladu např. z vodovzdorného sádrokartonu pro keramické obklady koupelny a kuchyní nebo vnitřního hoblovaného dřevěného obkladu 19x137 mm. Na neobvodové stěny WC a koupelny bude umístěn rošt 40x50 mm a na něj vodovzdorný sádrokarton na nějž bude možno umístit keramický obklad vybraný zákazníkem.

2. Komín: je instalován vybraný komínový systém, např. Schiedel.

3. Montáž: Položka obsahuje všechny náklady spojené s montáží při dokončení stavby (výše uvedené body) a to včetně nákladů na ubytování pracovníků a náklady na spojovací materál apod. Náklady na dovoz nejsou započítány, protože není známo místo stavby.

CENA dokončení stavby dle specifikace:        130.000,- Kč bez DPH

Předpokládaná doba kompletní dodávky stavby v této specifikaci jsou 3 měsíce od podepsání smlouvy se zákazníkem.

Platební podmínky: 50% z celkové ceny záloha po podpisu smlouvy, 30% po dopravení vyfrézované sady stavby na místo stavby a zbytek 20% po předání stavby v této specifikaci.

 

Cenová nabídka – základy pro chatu Sabu V2

Jedná se o kalkulaci základových konstrukcí chaty Dora V2 dle přiložené dokumentace.

V ceně jsou zahrnuty tyto položky:

1. Výkopové práce pro celou základovou konstrukci: provedeny na základě místních podmínek buď ručně či pomocí strojů.

2. Základové pasy a patky: tvořeny betonem třídy C 16/20.

3. Základová deska: tl. 150 mm, tvořena betonem třídy C 20/25 a ocelovou sítí 100/100/5.

4. Podkladní stěrk: frakce 16 – 32 mm, umístěný pod základovou deskou, základovými pasy a pod terasou ve vrstvě tl. 150 mm.

5. Ztracené bednění: rozměrů 500/300/200 mm, umístěné na základové pasy, tvořící okraje základové desky.

CENA stavby dle specifikace:       89.500,- Kč bez DPH


Výhody:

rychlost výstavby, úspornostNahoru
Předchozí stránka: Víkendová chata „Sabu V1“
Další stránka: Chata pod Paprskemwebdesign Uq   partneři    mapa webu